Các diện khác

visa sb1

Visa SB1

Khi một Thường Trú Nhân (có thẻ xanh) cư trú ngoài Hoa Kỳ hơn 1 năm mà không xin phép với Sở Di Trú (USCIS), thì coi như...
Cac loai visa my

Các loại visa Mỹ

Luật Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ dựa vào mục đích của chuyến đi đến Hoa Kỳ của đương đơn để xác định loại...
mien visa my

Miễn visa Mỹ

Có 36 quốc gia được phép tham gia Chương trình miễn visa (Visa Waiver Program).
visa cong vu

Visa công vụ đi Mỹ

Visa công vụ và ngoại giao ký hiệu là visa A hoặc G dành cho đương đơn có kế hoạch đến Mỹ với mục đích công vụ...
Visa J-1 la gi

Visa J-1 là gì

Visa diện này cho những người đi Mỹ theo chương trình chính thức được các tổ chức giáo dục hoặc các tổ chức phi...