Thay đổi lệ phí xét visa Mỹ từ ngày 13/04/2012

04.04.12.08.510america-visa-150x150
 
 
 
Bắt đầu từ ngày 13/04/2012, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ điều chỉnh lệ phí xét cấp các loại visa như sau.

 

 

 

 

Bắt đầu từ ngày 13/04/2012, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ điều chỉnh lệ phí xét cấp các loại visa như sau.

Lệ phí xét cấp visa không định cư

Loại visa

 

Lệ phí trước đây

Lệ phí mới

Du lịch, Công tác/kinh doanh, Quá cảnh, Thuyền viên/ Phi hành đoàn, Sinh viên, Khách trao đổi văn hoá, và Nhân viên báo chí

$140

$160

Các loại visa theo giấy phép (loại visa H, L, O, P, Q và R)

$150

$190

Thương gia đầu tư theo hiệp ước thương mại (visa loại E)

$390

$270

Hôn phu/ Hôn thê (visa loại K)

$350

$240

Thẻ qua lại biên giới (đương đơn từ 15 tuổi trở lên)

$140

$160

Thẻ qua lại biên giới (đương đơn dưới 15 tuổi)

$14

$15

 

Lệ phí xét cấp visa định cư

Thành viên trực hệ hoặc thành viên gia đình của công dân HoaKỳ: giảm từ 330 USD xuống còn 230 USD

Làm việc giảm: từ 720 USD xuống còn 405 USD

Các loại visa định cư khác: giảm từ 305 USD xuống còn 220 USD

Người được chọn (trúng thưởng) từ chương trình sổ xố visa Hoa Kỳ: giảm từ 440 USD xuống còn 330 USD

Phục hồi tình trạng thường trú nhân Hoa Kỳ: giảm từ 380 USD xuống còn 275 USD

Các tin khác