Lịch xử lý hồ sơ & visa

so di tru my

Sở di trú Mỹ

Lịch xử lý hồ sơ USCIS (Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ) cập nhật mới nhất
nvc

Lịch visa NVC

Lịch xử lý hồ sơ các diện F1, F2A, F2B, F3, F4 tại Trung Tâm Visa Quốc Gia (National Visa Center) cập nhật mới nhất