Visa mỹ | Làm visa đi Mỹ

Giới thiệu

Bộ phận Visa Mỹ thuộc Lữ Hành Quốc Tế là một đối tác tin cậy đối với cơ quan ngoại giao Mỹ tại Việt Nam cũng như các cơ quan hành chính trong quá trình xin cấp thị thực.

 

Chúng tôi cung cấp các thông tin khách quan nhằm giúp đỡ các đương đơn nắm rõ thủ tục cũng như quy trình cấp thị thực.

 

Chúng tôi không có tác động vào kết quả của cuộc phỏng vấn xin thị thực hoặc thời gian xử lý. Do vậy chỉ có Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Mỹ là cơ quan có thẩm quyền ra quyết định các hồ sơ liên quan.

 

 

 

Thông tin các lĩnh vực của nước Mỹ


photo

 

1. Khái quát nền kinh tế Mỹ – 2009 (PDF-8.6MB)

Cuốn sách này xem xét cơ chế vận hành và phát triển của nền kinh tế Mỹ. Nó bắt đầu với cái nhìn khái quát trong chương 2 và mô tả lịch sử phát triển nền kinh tế Mỹ hiện đại trong chương 3.

Chương 4 bàn về các hình thái khác nhau của doanh nghiệp kinh doanh, từ các doanh nghiệp nhỏ cho đến tập đoàn hiện đại.

Chương 5 giải thích về vai trò của thị trường chứng khoán và các thị trường tài chính khác trong nền kinh tế. Hai chương kế tiếp mô tả vai trò của chính phủ trong nền kinh tế –

Chương 6 giải thích nhiều cách thức mà chính phủ định hình và điều tiết các doanh nghiệp tự do

Chương 7 đề cập vấn đề chính phủ bằng cách nào quản lý nhịp độ chung của hoạt động kinh tế nhằm đạt được các mục tiêu ổn định giá cả, tăng trưởng và tỷ lệ thất nghiệp thấp.

Chương 8 xem xét lĩnh vực nông nghiệp và sự phát triển chính sách nông nghiệp Mỹ.

Chương 9 đề cập vai trò đang thay đổi của lao động trong nền kinh tế Mỹ.

Chương 10 mô tả sự phát triển các chính sách hiện tại của Mỹ liên quan đến thương mại và hoạt động kinh tế quốc tế.

 

2. Hẹn gặp bạn ở nước Mỹ (5/2010)(PDF-1,7MB)

Cuốn sách này tập hợp các thông tin cần thiết để làm cho chuyến đi của bạn đến Hoa Kỳ dễ dàng nhất có thể. Cũng như chỉ dẫn định nghĩa các từ viết tắt trong các chương trình du lịch của chính phủ Mỹ.

 

3. Nếu bạn muốn học tập ở Hoa Kỳ

(ấn phẩm của Cục Văn hóa-Giáo dục, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ)

Cuốn 1: Chương trình đại học
Cuốn 2: Chương trình sau đại học, nghiên cứu sinh và học giả
Cuốn 3: Chương trình đào tạo ngắn hạn, đào tạo tiếng Anh, giáo dục và cấp chứng chỉ từ xa
Cuốn 4: Thông tin cụ thể về sinh hoạt và học tập tại Mỹ

 

4. Chân dung nước Mỹ (2005) (PDF)

Lịch sử dân tộc Mỹ là lịch sử của nhập cư và tính đa dạng. Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đã đón nhận nhiều người nhập cư hơn bất kỳ một quốc gia nào khác – tổng cộng hơn 50 triệu người – và vẫn có thêm gần 700.000 người mỗi năm. Ngày trước nhiều tác giả Mỹ nhấn mạnh ý tưởng “nồi hầm nhừ” mà ở đó, những người mới đến sẽ từ bỏ phong tục tập quán của mình và sử dụng cách mới của người Mỹ. Một ví dụ điển hình là trẻ em sinh ra trong các gia đình nhập cư học tiếng Anh chứ không phải tiếng mẹ đẻ của cha mẹ chúng. Tuy thế, trong những năm gần đây người Mỹ đã bắt đầu coi trọng tính đa dạng, ý thức dân tộc được phục hồi và nền văn hóa được gìn giữ, và con cái của những ngừời nhập cư thường được dạy dỗ để nói cả hai thứ tiếng

 

5. Sự hình thành nước Mỹ: Xã hội và Văn hóa Mỹ (PDF)

Lịch sử trên 200 năm của nước Mỹ thể hiện rõ nét là một xã hội với nền văn hoá đa nguyên trong trạng thái vừa hài lòng vừa mang tính cạnh tranh. Bước vào thế kỷ 21, nước Mỹ vẫn phát huy truyền thống năng động và sáng tạo khoa học. Tinh hoa của xã hội Mỹ được biểu hiện bằng sự kiên trì, dũng cảm, trí tuệ, thượng tôn pháp luật, coi trọng sự nghiệp và luôn tìm tòi cái mới. Tất cả kết hợp lại đã hun đức nên tâm hồn con người Mỹ.

 

6. Chủ nghĩa quốc tế Mỹ (8/2003) (PDF)

 

7. Nghệ thuật ở Hoa Kỳ: Những hướng mới (4/2003) (PDF)

 

8. Vai trò các các cơ quan tham mưu trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ (11/2002) (PDF)

 

9. Giáo dục pháp luật ở Hoa Kỳ (8/2002) (PDF)

Có một điều đáng ngạc nhiên với nhiều người là giáo dục pháp luật ở Mỹ được khai sinh vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 và chỉ thực sự được thúc đẩy trong các thập kỷ vừa qua với các khóa học chi tiết và tổng hợp dành cho nhiều người và với số lượng lớn các trường luật như ngày nay mà theo con số thống kê mới nhất lên đến gần 200 trường

 

10. Trách nhiệm của chính quyền (8/2000) (PDF)

 

11. Sự minh bạch trong chính phủ (12/1999) (PDF)

Nhà Trắng đã chỉ thị cho các cơ quan liên bang bắt tay vào việc làm cho các hoạt động của chính phủ trở nên minh bạch hơn thông qua việc công bố thêm nhiều dữ liệu lên mạng và soạn thảo các kế hoạch để người dân được tham gia nhiều hơn vào quá trình cải cách chính phủ.

 

12. Tuyên ngôn Ðộc lập (PDF)

Tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ là văn bản chính trị tuyên bố ly khai khỏi Anh của 13 thuộc địa Bắc Mỹ. Được tuyên bố vào 4 tháng 7 năm 1776, Tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ ghi dấu ảnh hưởng của triết học Khai sáng và cả kết quả của Cách mạng Anh năm 1688.

Visamy.com – vi sa my. All rights reserved.