Công tác

Cac loai visa my

Các loại visa Mỹ

Luật Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ dựa vào mục đích của chuyến đi đến Hoa Kỳ của đương đơn để xác định loại...
thu tuc visa my

Thủ tục visa Mỹ

Các quy định chung về xem xét và cấp visa, hình phạt cho việc trình bày sai sự thật, thiết bị điện tử, phỏng vấn xin...
visa cong tac

Visa đi Mỹ công tác

Visa đi Mỹ công tác ký hiệu của loại visa này là "B-1" với những mục đích như đàm phán với đối tác kinh doanh,...
anh 5×5

Ảnh visa Mỹ

Các yêu cầu về ảnh dùng cho đơn xin visa Mỹ
us consulate

Lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam cam kết đối với các đương đơn xin visa.

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, với mục đích bảo vệ Hoa Kỳ một cách tốt nhất, thực hiện quy trình xử lý visa rất nghiêm...