Danh sách thành phố Hoa Kỳ có đông người Mỹ gốc Việt

california-usaSau đây là một Danh sách các thành phố Hoa Kỳ có đông người Mỹ gốc Việt. Các thành phố bao gồm ít nhất 10.000 người Mỹ gốc Việt hay những nơi mà người Mỹ gốc Việt chiếm một tỉ lệ dân số lớn. Thông tin trong bài là dựa vào Điều tra Dân số Hoa Kỳ năm 2000.

Người Mỹ gốc Việt đã di cư đến Hoa Kỳ trong thập niên 1970 và thập niên 1980 như các thuyền nhân theo sau lúc kết thúc Chiến tranh Việt Nam. Vào thập niên 1990 và thập niên 2000, nhiều người nữa theo sau để tìm công việc làm tại Hoa Kỳ và mưu cầu một tiêu chuẩn sinh hoạt cao hơn. Người Mỹ gốc Việt có nhiều mức lợi khác nhau, có một số là các công dân thượng lưu trong khi một số khác là giai cấp lao động.

USCensusVietnamese

Người Mỹ gốc Việt chính yếu sống tập trung trong các khu vực đô thị trong miền Tây như Quận Cam (California), San Jose (California), và Houston (Texas).

Các thành phố có trên 10.000 người Mỹ gốc Việt

Các thành phố này có trên 10.000 người Mỹ gốc Việt theo Điều tra Dân số năm 2000, sắp xếp theo con số cao đến thấp.

Hạng Thành phố Số người (2005) Chú thích
1 San Jose, California 84.635 Thành phố có đông người Việt nhất
2 Garden Grove, California 47.609 Một phần của khu Tiểu Sài Gòn trong Quận Cam, California
3 Houston, Texas 29.594  
4 San Diego, California 28.300  
5 Westminster, California 35.101 Một phần của khu Tiểu Sài Gòn trong Quận Cam, California
6 Los Angeles, California 26.222 Nằm gần Quận Cam, California
7 Santa Ana, California 16.216 Một phần của khu Tiểu Sài Gòn trong Quận Cam, California
8 Seattle, Washington 10.602  
9 Philadelphia, Pennsylvania 12.056  
10 Thành phố New York, New York 17.455 Một khu phát triển riêng trong Phố Tàu. Cũng có một số sống trong vùng ngoại ô.
11 Boston, Massachusetts 10.888 Các khu biệt lập phát triển trong Dorchester và thành phố lân cận là Quincy. Thiết lập bên trong Phố Tàu.
12 San Francisco, California 14.162 Gần San Jose, California
13 Portland, Oregon 12.161  
14 Anaheim, California 11.548 Nằm trong Quận Cam, California

Các thành phố lớn

Những thành phố này có trên 300.000 người bao gồm ít nhất là 1% người Mỹ gốc Việt, sắp xếp theo phần trăm giảm dần.

Thành phố Phần trăm Số người Ghi chú
San Jose, California 8,8 78.842 Trong Vùng Vịnh San Francisco
Santa Ana, California 5,7 19.226 Trong Quận Cam, California
Anaheim, California 3,1 10.025 Trong Quận Cam, California
Arlington, Texas 2,9 9.606  
San Diego, California 2,2 27.473  
Oakland, California 2,2 8.657 Trong Vùng Vịnh San Francisco
Seattle, Washington 2,1 11.943  
Portland, Oregon 2,0 10.641  
Wichita, Kansas 2,0 6.859  
Boston, Massachusetts 1,8 10.818  
Houston, Texas 1,7 32.261  
Oklahoma City, Oklahoma 1,6 8.161 Trong Khu Á châu
New Orleans, Louisiana 1,5 7.118  
Sacramento, California 1,5 6.171  
San Francisco, California 1,4 10.722 Trong Vùng Vịnh San Francisco
Honolulu, Hawaii 1,2 5.978  
Long Beach, California 1,1 5.074 Gần Quận Cam, California
Fort Worth, Texas 1,0 5.415  
St. Louis, Missouri 1,0 3.319  

Các thành phố hạng trung

Những thành phố này có từ 100.000 đến 300.000 dân bao gồm ít nhất 3% người Mỹ gốc Việt, được sắp xếp theo phần trăm giảm dần.

Thành phố Phần trăm Con số Ghi chú
Garden Grove, California 21,4 35.406 Một phần của Tiểu Sài Gòn trong Quận Cam, CA
Santa Clara, California 4,7 4.803 Trong Vùng Vịnh
Garland, Texas 3,1 6.736 trong vùng đa đô thị Dallas-Fort Worth
Irvine, California 3,1 4.414 Trong Quận Cam, California

Bạn có thể download danh sách toàn bộ tại đây: http://www.mediafire.com/?ezv86br7995ngv2

Các tin khác