Các diện khác

Visa L-1

Visa đi làm ở mỹ

Nhân viên của một công ty quốc tế được thuyên chuyển sang công ty mẹ, văn phòng chi nhánh hoặc một công ty ở Hoa Kỳ...
visa bao chi

Visa Mỹ cho báo chí

Phóng viên và truyền thông nước ngoài đến Mỹ để tham gia vào các hoạt động thông tin truyền thông cần xin loại visa...
visa my chua benh

Visa Mỹ chữa bệnh

Đương đơn xin visa này nên mang theo các loại giấy tờ sau: Hồ sơ chẩn đoán đầy đủ
con nuoi

Chương trình nhận con nuôi

Tiến triển này không thay đổi việc nhận con nuôi từ Việt Nam hiện vẫn đang tạm ngưng.
Lệ phí visa Mỹ thumbnail

Lệ phí visa Mỹ

Thủ tục và phí các diện visa cần phải đóng trước khi phỏng vấn