Visa đi làm ở mỹ

 
VISA MỸ LÀM VIỆC NGẮN HẠN – VISA L1

 

Nhân viên của một công ty quốc tế được thuyên chuyển sang công ty mẹ, văn phòng chi nhánh hoặc củng một công ty ở Hoa Kỳ cần phải xin loại Visa hoán chuyển nội bộ công ty (L-1). Công ty quốc tế này có thể là công ty Hoa Kỳ hoặc một công ty nước ngoài.

 

Đương đơn xin visa L-1 phải chứng minh:

  • Họ là nhân viên cấp quản lý hoặc điều hành hoặc có kiến thức đặc biệt và được hoán chuyển sang Hoa Kỳ.
  • Họ đã và đang làm việc ở ngoài Hoa Kỳ cho công ty mà họ được hoán chuyển ít nhất là một năm trong vòng ba năm gần đây và sẽ sang Hoa Kỳ làm việc cho cùng công ty hoặc chi nhánh.
  • Công ty ở Hoa Kỳ đã nộp hồ sơ và Co quan nhập cư Hoa Kỳ (USCIS) đã duyệt đơn xin (I-129) loại visa L-1 cho đương đơn.

 

Visa loại L-1 là một loại trong một số visa Hoa Kỳ cho phép nhân viên được làm việc ở Hoa Kỳ.  Trong một số trường hợp, một công ty đa quốc gia có thể dung visa B-1, H-1, H-2, E-1 hoặc E-2 để hoán chuyển nhân viên của mình.  Nhân viên quản lý hoặc điều hành của các công ty đa quốc gia có thể cùng một lúc đủ tiêu chuẩn để cấp nhiều loại visa.

 

Mở văn phòng: Visa L-1 là loại visa thích hợp cho nhân viên của một công ty quốc tế đến Hoa Kỳ mở văn phòng chi nhánh hoặc công ty phụ thuộc.  Khi điền hồ sơ xin visa, công ty quốc tế buộc phải chứng minh rằng họ đã có cơ ngơi thực tế để mở chi nhánh, văn phòng mới ở Hoa Kỳ và trong vòng một năm kể từ ngày hồ sơ được duyệt cơ sở dự định mở ờ Hoa Kỳ có thể duy trì được một vị trí điều hành hoặc quản lý. Trong trường hợp một người có kiến thức đặc biệt công ty hoán chuyển sẽ phải chứng minh rằng công ty có khả năng tài chính chi trả cho đương đơn và duy trì chi nhánh ở Hoa Kỳ  Hồ sơ cho một nhân viên đủ tiêu chuẩn của văn phòng mới sẽ được duyệt tối đa là một năm, sau thời gian đó, công ty bảo lãnh sẽ phải chứng minh là họ đang làm đúng chưc năng như đã đã nêu để hồ sơ L-1 và thời gian lưu lại Hoa Kỳ của đương đơn được gia hạn.

 

Nộp hồ sơ I-129 với Cơ quan Nhập cư (USCIS): Công ty chủ của đương đơn xin visa L-1 phải nộp hồ sơ lên Co quan nhập cư Hoa Kỳ (USCIS) để chờ duyệt. Việc này được thực hiện bằng cách mộp hồ sơ có tên là mẫu I-129 với Cơ quan nhập cư. Hoàn tất mẫu I-129 và gửi đến Văn phòng USCIS địa phương gần nhất có liệt kê ở trong mẫu đơn.

 

Sau khi USCIS nhận mẫu I-129 đã hoàn tất, họ sẽ xem xét xem hồ sơ có phù hợp với luật pháp Hoa Kỳ không. Nếu hồ sơ được duyệt, USCIS sẽ gửi bản được duyệt theo đường thư đến Sứ quán và cũng sẽ thông báo đến Đại sự quán theo đường điện tín với chi phí do người nộp hồ sơ chi trả.  USCIS cũng sẽ gửi một thông báo đến công ty nộp hồ sơ và đương đơn. Thông báo này là mẫu I-797. Một mẫu đơn được duyệt I-797 không phải là một visa. Đương đơn phải nộp đơn để xin visa L-1 tại đại sứ quán hoặc tổng lãnh sự quán để xin nhập cảnh Hoa Kỳ.

 

Lưu ý: USCIS có dịch vụ xét đơn với chi phí cao hơn, dịch vụ này sẽ làm quá trình xét hồ sơ xin visa loại không di dân nhanh hơn. Nhấp chuột vào đây để biết thêm thông tin.

 

Hồ sơ xin visa L khống: Những công ty muốn xin visa loại này để hoán chuyển nhiều nhân viên có thể nộp hồ sơ loại này vói USCIS.  Loại hồ sơ khống này thường được dùng cho các công ty lớn, có cơ cấu tổ chức phức tạp và có nhiều chi nhánh.  Loại visa L khống chỉ dùng để xin visa cho nhân viên quản lý, điều hành hoặc có kiến thức đặc biệt sẽ đến làm việc cho một công ty đã được thành lập.  Các câu hỏi về thủ tục này nên gửi đến cơ quan USCIS ở Hoa Kỷ.

 

Nếu như công ty của bạn đã có hồ sơ L khống được duyệt thì bạn sẽ phải xuất trình những giấy tờ sau cùng với đơn xin visa:

  • Một bản gốc và hai bản sao của Mẫu I-129S
  • Ba bản sao I-797
  • Ba bản thư giớ thiệu của công ty
  • Ba bản giới thiệu của công ty chi nhánh hoặc phụ thuộc ở Hoa Kỳ (nếu có)
  • Lệ phí US$500 nộp tại quầy thu tiền của Phòng lãnh sự lúc nộp đơn xin visa.  Lệ phí này có thể trả bằng tiền mặt hoặc thẻ tín dụng.

 

Vợ/Chồng và con: Vợ/chồng và/hoặc con dưới 21 tuổi có thể xin loại visa L-2 để đi cùng với đương đơn sang Hoa Kỳ. Thủ tục nộp đơn cũng giống như với visa L-1; Mẫu I-797A hoặc B cho những người đi theo. Nếu thành viên gia đình nộp đơn sau khi visa của đương đơn chính đã được cấp thì phải xuất trình bản sao visa của đương đơn chính. Vợ/chồng và/hoặc con nếu không định sống cùng ở Hoa Kỳ mà chỉ sang thăm thì nộp đơn xin visa loại B-2.

 

Không có quy định gì về việc vợ/chồng và/hoặc con  của đương đơn xin visa L-1 nộp đơn xin visa sinh viên (F-1) nếu như họ muốn đi học ở Hoa Kỳ; họ có thể dùng visa L-2. Tuy nhiên, nếu đủ điều kiện họ có thể xinvisa loại F-1. Nếu bạn có con trong độ tuổi đi học, bạn nên xem các quy định về loại visa F-1.

 

Vợ/chồng đi theo loại visa L-2 có thể xin đi làm. Để biết thêm thông tin, đề nghị liên hệ với USCIS sau khi đến Hoa Kỳ.

Các tin khác