Visa công vụ đi Mỹ

 

Visa Công vụ và Ngoại giao 

 

Ngoại giao và Công vụ

 

Miêu tả

Loại visa

Mục đích đi Mỹ

Phỏng vấn

Hạn chế

Người đứng đầu Nhà nước hoặc Chính phủ

A1

Bất kỳ mục đích gì

Không

 

Các nhà ngoại giao hoặc quan chức Chính phủ

A1 hoặc A2

Đại diện cho chính phủ và sẽ tham gia vào các hoạt động chính thức của chính phủ đó

Không

Bắt buộc phải là thành viên của Chính phủ.
Chỉ được phép tham gia các hoạt động chính thức của Chính phủ (không vì mục đích du lịch)

Thân nhân trực tiếp của người mang visa loại A1 hoặc A2

Giống như đương đơn chính

 

 

Sống cùng với đương đơn chính mang loại visa A hoặc G

Không

Giống như đương đơn chính.
Không được phép làm việc

Nhà ngoại giao hoặc quan chức địa phương

B1/B2

Các quan chức đại diện cho tỉnh, thành phố hoặc đảng, tổ chức chính trị

Xem hạn chế với visa B1/B2

Du lịch

B1/B2

Quan chức chính phủ đến Hoa Kỳ với mục đích du lịch (trừ người đứng đầu Nhà nước hoặc Chính phủ)

Xem hạn chế với visa B1/B2

 

 

Tổ chức Quốc tế

 

Miêu tả

Loại visa

Mục đích đi Mỹ

Phỏng vấn

Hạn chế

Tổ chức quốc tế

G1

 

 

Đại diện cho Tổ chức quốc tế và được cử đi công tác nhiệm kỳ dài hạn

Không

Thành viên của các phái đoàn thường trực của một chính phủ được Hoa Kỳ công nhận  
Đi làm nhiệm vụ chính thức

Tổ chức quốc tế

G2

Đại diện cho chính phủ và được cử đi công tác ngắn hạn

Không

Tổ chức quốc tế

G3

Đi công tác đại diện cho chính phủ

Không

Đại diện của các chính phủ không được Hoa Kỳ công nhận hoặc không phải là thành viên của tổ chức quốc tế 
Đi làm nhiệm vụ chính thức

Tổ chức quốc tế

G4

Nhân viên được bổ nhiệm đến công tác tại các tổ chức quốc tế ở Hoa Kỳ bao gồm cả Liên hợp quốc.

Không

Nhân viên được bổ nhiệm
Đi làm nhiệm vụ chính thức

Thân nhân trực tiếp của người mang Visa loại G1 – G4

Giống như đương đơn chính

Sống cùng với đương đơn chính

Không

Giống như đương đơn chính
Không được phép làm việc

 
 

 

 

Người giúp việc riêng

 

Miêu tả

Loại visa

Mục đích đi Mỹ

Phỏng vấn

Hạn chế

Người giúp việc riêng

A3 hoặc G5

Đi cùng hoặc dự định sẽ sống cùng đương đơn chính mang visa loại A hoặc G

Xem thông tin dành cho visa A3 và G5

 

  

Lưu ý đối với nhân viên ngoại giao và viên chức chính phủ, nhân viên tổ chức quốc tế và NATO 

 • Những người đủ điều kiện được cấp visa A đi đến Hoa Kỳ công tác với thời hạn ngắn hơn 90 ngày sẽ được cấp visa với ghi chú là “TDY” (công tác ngắn hạn).
 • Quan chức chính phủ đi công tác ở Hoa Kỳ trên 90 ngày phải là những người đi nhiệm kỳ tại các sứ quán, tổng lãnh sự quán hoặc “cơ quan đại diện tổng hợp của chính phủ nước ngoài” đã được Vụ Lễ tân của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chấp nhận
 • Các quan chức chính phủ đến Hoa Kỳ công tác phải xin loại visa “A” trước khi nhập cảnh. Những người này không thể dùng visa du lịch để nhập cảnh Hoa Kỳ.
 • Để được cấp visa G, đương đơn buộc phải đến Mỹ với mục đích công tác chính thức.

 

Thủ tục nộp đơn: Miễn phỏng vấn 

 Nếu quý vị có kế hoạch đến Hoa Kỳ với mục đích công vụ (loại visa A hoặc G, trừ người giúp việc riêng), đề nghị tự nộp hoặc nhờ người nộp hộ các loại giấy tờ sau.

Bộ phận nhận đơn xin visa Ngoại giao/Công vụ mở cửa từ 10 giờ đến 11 giờ sáng từ thứ Hai đến thứ Năm

Nhân viên giúp việc riêng không theo thủ tục này.

 

Giấy tờ cần có (trừ đương đơn xin visa A3 và G5)

 •  Hộ chiếu ngoại giao hoặc công vụ
 • Trang xác nhận của Đơn xin visa điện tử (DS-160)
 • Ảnh 5cm x 5cm nền màu trắng mới chụp trong vòng sáu tháng, lộ rõ hai tai.  Ảnh phải được dập ghim vào góc dưới bên tay trái của tờ xác nhận của đơn DS-160.  Ảnh KHÔNG được xử lý vi tính.
 • Bản gốc công hàm của Bộ Ngoại giao Việt Nam.  Nếu nhiều người có chung một công hàm thì người đầu tiên xin visa phải nộp bản gốc.  Những người nộp đơn sau mỗi người phải nộp một bản sao của công hàm.
 • Bản sao quyết định cử đi công tác của cơ quan chủ quản
 • Lịch trình bay (chỉ cần lịch trình, không cần vé)
 • Tất cả đương đơn xin các loại visa A, C-2, C-3, G, NATO, và những người giúp việc riêng đủ tiêu chuẩn không phải nộp phí xét đơn xin visa. 

Các tin khác