Visa SB1

 

Hướng dẫn nộp đơn cho Thường Trú Nhân xin tái nhập cảnh vào Hoa Kỳ

 

Để có thể nhập cảnh trở lại vào Hoa Kỳ, đương đơn có thể xin cấp một loại thị thực “đặc biệt”, còn được biết là “thị thực SB1”.  Để hội đủ điều kiện lấy lại tình trạng cư trú, các đương đơn cần phải chứng minh cho viên chức lãnh sự rằng họ đã rời Hoa Kỳ với ý định sẽ quay trở về sau thời hạn dưới 1 năm ở nước ngoài, và họ đã không thể quay trở về Hoa Kỳ như dự định vì các lý do nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. 

 

Thường Trú Nhân xin tái nhập cảnh vào Hoa Kỳ (visa SB1)

Lưu ý: Đương đơn xin cấp thị thực SB1 phải đăng ký cuộc hẹn để phỏng vấn với viên chức bằng mẫu đơn trên mạng 

 

Đương đơn SB-1 cần nộp các giấy tờ sau đây vào ngày phỏng vấn:

– Phí phỏng vấn không hoàn trả 275 đô la Mỹ được nộp tại Tổng Lãnh Sự Quán. Phí này không phải là phí cấp thị thực. Việc thanh toán khoản phí này không đảm bảo cho việc đơn xin lấy lại tình trạng cư trú sẽ được chấp thuận.

– Mẫu đơn DS-117 đã hoàn tất.

– Bằng chứng tình trạng Thường Trú Nhân (Đơn I-151, I-551, Giấy phép tái nhập cảnh, Giấy thông hành)

– Bằng chứng ngày đương đơn rời Hoa Kỳ (ví dụ: vé máy bay, hộ chiếu có đóng dấu của hải quan, thị thực nhập cảnh Việt Nam…)

– Bằng chứng chứng minh việc đương đơn ở Việt Nam quá hạn là vì các lý do ngoài tầm kiểm soát của đương đơn

 

Viên chức Lãnh sự sẽ xem xét các bằng chứng và đánh giá liệu đương đơn có hội đủ điều kiện xin lấy lại tình trạng cư trú SB1. Nếu được chấp thuận, đương đơn cũng cần phải hội đủ các điều kiện về pháp lý và hồ sơ giấy tờ để được cấp thị thực di dân mới. Còn nếu không được chấp thuận, thân nhân của đương đơn ở Hoa Kỳ phải mở lại một hồ sơ bảo lãnh di dân mới với Sở Di Trú (USCIS) ở Hoa Kỳ để đương đơn có thể quay lại định cư ở Hoa Kỳ. 

 

Mất thẻ Thường trú nhân (Thẻ xanh)

Những Thường Trú Nhân (LPR) có thẻ xanh hết hạn, hoặc bị mất Thẻ Thường Trú (Thẻ Xanh) khi đang ở Việt Nam và có dự định sẽ quay lại Hoa Kỳ có thể liên hệ với văn phòng Cục Thực Thi Luật Nhập Cư và Hải Quan Hoa Kỳ tại Tp. Hồ Chí Minh (ICE) để xin Boarding Letter (Thư vận chuyển).

 

Thường trú nhân bị mất hoặc hết hạn thè xanh có thể xin cấp Thư Vận Chuyển (Boarding letter) theo địa chỉ và lịch làm việc sau: để thay thế cho thẻ xanh bị mất hoặc bị đánh cắp nếu đương sự ở ngoài Hoa Kỳ dưới 1 năm và liên hệ trực tiếp với ICE theo địa chỉ dưới đây.

 

Cục Thực thi Luật Nhập cư và Hải quan Hoa Kỳ tại Tp. Hồ Chí Minh (ICE) 
Cao ốc Diamond Plaza 
34 Lê Duẩn, lầu 8 
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Các ngày thứ Hai và thứ Năm từ 9:00-11:00giờ sáng

Lưu ý: Những đương đơn muốn xin Thư Vận Chuyển phải đến trực tiếp văn phòng ICE để dể được hướng dẫn và biết thêm thông tin.

 

Trả lại thẻ Thường trú nhân (Thẻ xanh)

Việc từ bỏ tình trạng Thường Trú Nhân là không thể thu hồi. Một cá nhân đã từ bỏ tình trạng Thường Trú Nhân sẽ phải hội đủ điều kiện một lần nữa để trở lại tình trạng Thường Trú Nhân đó. Do đó, quí vị nên suy nghĩ cẩn thận trước khi từ bỏ tình trạng Thường Trú Nhân.

 

Nếu Thường Trú Nhân không muốn giữ tình trạng Thường Trú Nhân Hoa Kỳ của mình nữa và muốn trả lại Thẻ Xanh cho Chính phủ Hoa Kỳ khi đang ở Việt Nam, đương đơn cần phải hoàn tất mẫu I-407. Nếu Thường Trú Nhân muốn xin cấp thị thực không di dân (NIV) cho mục đích lưu trú ngắn hạn ở Hoa Kỳ, đương đơn cần phải nộp mẫu I-407 cùng với Thẻ Thường Trú Nhân I-551 (Permanent Resident Card) cho viên chức lãnh sự tại thời điểm phỏng vấn xin thị thực không di dân. Tuy nhiên, nếu Thường Trú Nhân không dự định tái nhập cảnh vào Hoa Kỳ, đương sự nên nộp mẫu I-407 cùng với Thẻ Thường Trú Nhân I-551 cho Bộ Phận Dịch Vụ Công Dân Hoa Kỳ vào các giờ làm việc bình thường.

 

Nhận Giấy Phép Tái Nhập Cảnh (Re-entry Permit)

 

Những Thường Trú Nhân lập kế hoạch ra ngoài Hoa Kỳ 1 năm trở lên, cần phải xin cấp Giấy Phép Tái Nhập Cảnh (Re-entry Permit – Mẫu I-131) trước khi rời Hoa Kỳ. Những Thường Trú Nhân ở ngoài Hoa Kỳ từ 1 năm trở lên và đã không xin cấp Giấy phép Tái Nhập Cảnh (Re-entry Permit) trước khi rời Hoa Kỳ có thể được xem như tự từ bỏ tình trạng cư trú của mình.

 

Mẫu I-131 phải được nộp trong khi quí vị vẫn đang ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, quí vị không cần có mặt ở Hoa Kỳ để chờ USCIS chấp thuận Mẫu I-131 và cấp Re-entry Permit cho quí vị nếu quí vị đã làm sinh trắc học ở Hoa Kỳ rồi. Quí vị nêu trong Mẫu I-131 rằng quí vị muốn nhận Giấy phép Tái Nhập Cảnh trực tiếp tại Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ ở thành phố Hồ Chí Minh.

 

Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ liên hệ với những Thường Trú Nhân yêu cầu nhận Re-entry Permit trực tiếp tại Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ ở thành phố Hồ Chí Minh dựa trên các thông tin liên hệ ghi trên Mẫu I-131. Nếu không có thông tin liên lạc trong Mẫu I-131, chúng tôi sẽ trả lại Re-entry Permit đó cho Cơ Quan Di Trú và Nhập Tịch của Hoa Kỳ, vì không gửi được.

 

Sau khi nhận được thông báo đến nhận Re-entry Permit từ chúng tôi, quí vị có thể đến nhận Re-entry Permit trực tiếp tại Bộ Phận Dịch Vụ Công Dân Hoa Kỳ vào thứ hai đến thứ sáu (ngoại trừ ngày thứ tư) từ 9g – 10 g sáng. Vui lòng đem theo thư thông báo mà quí vị nhận được Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ và Thẻ Xanh của quí vị khi đến nhận.

Các tin khác