Thông tin chung

Thông tin về các cơ sở cung cấp xét nghiệm COVID19 tại Việt Nam

Người gốc Việt đầu tiên được phong Tướng ở Mỹ

so di tru my

Sở di trú Mỹ

Lịch xử lý hồ sơ USCIS (Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ) cập nhật mới nhất
nvc

Lịch visa NVC

Lịch xử lý hồ sơ các diện F1, F2A, F2B, F3, F4 tại Trung Tâm Visa Quốc Gia (National Visa Center) cập nhật mới nhất

Văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh