Visa Mỹ định cư

Việt Nam là nước có số lượng hồ sơ bảo lãnh thân nhân sang Mỹ định cư khá cao. Theo số liệu của Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM, số lượng visa (thị thực) di dân được cấp hàng năm tại Việt Nam khoảng 20.000 – 25.000 hồ sơ. Số lượng hồ sơ xin visa di dân được xử lý mỗi năm tại Việt Nam lên tới khoảng 50.000 (bao gồm hồ sơ được chấp thuận, từ chối, từ chối nhiều lần).

 

Thông tin nhập cư vào Mỹ thay đổi không ngừng, đặc biệt là thông tin liên quan đến ngày mà một số mẫu đơn cụ thể phải nộp và được chấp nhận. Cụ thể đối với tình trạng sẵn có của visa, có một số ngày đáo hạn nhất định chi phối tình trạng này đối với những người muốn nhập cảnh và ở lại Mỹ.

 

Thông tin này thường được công bố trên bản thông báo visa cập nhật hàng tháng tại đây

 

Bản thông báo visa đề cập đến ba diện visa mà một đương đơn có thể nhập cảnh vào Mỹ đó là diện bảo lãnh gia đình (còn gọi là diện F), diện nghề nghiệp và diện khác.

 

Visa diện bảo lãnh gia đình định cư

Trước hết, phải xác định diện ưu tiên của bạn từ danh sách sau:

 

– Ưu tiên 1 (F1): trong visa diện bảo lãnh gia đình, ưu tiên 1 (F1) dành cho con cái chưa kết hôn nhưng quá 21 tuổi của công dân Mỹ. Có khoảng 23.400 visa diện ưu tiên này được phân bổ mỗi năm.

 

– Ưu tiên 2: dành cho vợ/chồng, con cái dưới 21 tuổi (F2A) và và con cái trên 21 tuổi chưa kết hôn của thường trú nhân (có thẻ xanh của Mỹ) (F2B). Có khoảng 114.200 visa diện ưu tiên này được phân bổ mỗi năm + số visa sử dụng chưa hết trong diện F1 trong năm đó. Tuy nhiên, cần lưu ý 77% lượng visa của ưu tiên 2 phải cấp cho vợ chồng và con cái dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

 

– Ưu tiên 3 (F3): dành cho con cái đã kết hôn của công dân Mỹ với 23.400 visa được phân bổ/năm + số visa chưa sử dụng hết của diện F1 và F2 trong năm đó.

 

– Ưu tiên 4 (F4): dành cho anh chị em ruột của công dân Mỹ đã trưởng thành (từ 21 tuổi trở lên) với 65.000 visa được phân bổ mỗi năm + số visac chưa sử dụng hết của diện F1, F2 và F3.

 

Thông báo visa sẽ cung cấp ngày đáo hạn visa của mỗi diện visa (có thể hiểu như lịch trình xét visa).

 

Ví dụ bảng thông báo visa tháng 02-2014 có lịch trình xét visa theo diện bảo lãnh gia đình như sau:

 

Diện Visa

Thời gian xử lý hồ sơ

F1

01-01-2007

F2A

08-09-2013

F2B

08-07-2006

F3

15-05-2003

F4

22-10-2001

 

 

Bảng trên thông báo ngày ưu tiên của đương đơn (người xin cấp visa) đã đến hay chưa. Ngày ưu tiên là ngày một hồ sơ bảo lãnh được nộp, được ghi nhận là hợp lệ bởi Sở Nhập tịch và Di trú Mỹ (USCIS) và được lưu giữ vào hệ thống điện toán của Sở Di trú. Đương đơn phải đợi đến ngày ưu tiên đến trước khi họ có thể xin cấp thẻ xanh.

 

– Diện F1 (con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Mỹ) xét tới đơn bảo lãnh nộp ngày 01.01.2007.

– Diện F2A (vợ/chồng, con dưới 21 tuổi của thường trú nhân) xét tới đơn bảo lãnh nộp ngày 08.09.2013.

– Diện F2B (con trên 21 tuổi của thường trú nhân) xét tới đơn bảo lãnh nộp ngày 08.07.2006.

– Diện F3 (con đã kết hôn của công dân Mỹ) xét tới đơn bảo lãnh nộp ngày 15.05.2003.

– Diện F4 (anh chị em ruột của công dân Mỹ đã trưởng thành) xét tới đơn bảo lãnh nộp ngày 22.10.2001.

 

Visa định cư diện nghề nghiệp

Có năm diện ưu tiên visa định cư diện nghề nghiệp:

1. EB-1: dành cho người có tài năng xuất sắc, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục.
2. EB-2: dành cho những chuyên gia có bằng cấp cao.
3. EB-3: dành cho những chuyên gia và công nhân có chuyên môn.
4. EB-4: dành cho những người di dân dạng đặc biệt, chẳng hạn là những người hoạt động trong lĩnh vực tôn giáo.
5. EB-5: dành cho những nhà đầu tư hay doanh nhân.