Du học

Visa J-1 la gi

Visa J-1 là gì

Visa diện này cho những người đi Mỹ theo chương trình chính thức được các tổ chức giáo dục hoặc các tổ chức phi...
visa du hoc my

Hồ sơ visa du học mỹ

Visa du học Mỹ ký hiệu là "F1". Để xin được loại visa này, bạn cần phải trình bày: thư nhập học I-20, khả năng...
anh 5×5

Ảnh visa Mỹ

Các yêu cầu về ảnh dùng cho đơn xin visa Mỹ
us consulate

Lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam cam kết đối với các đương đơn xin visa.

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, với mục đích bảo vệ Hoa Kỳ một cách tốt nhất, thực hiện quy trình xử lý visa rất nghiêm...
f1 interview

Phỏng vấn du học Mỹ

Khi đi phỏng vấn Visa du học, nhân viên lãnh sự có thể đặt cho bạn nhiều câu hỏi, chủ yếu nằm trong phạm vi sau:...