Visa mỹ | Làm visa đi Mỹ

Giới thiệu

Bộ phận Visa Mỹ thuộc Lữ Hành Quốc Tế là một đối tác tin cậy đối với cơ quan ngoại giao Mỹ tại Việt Nam cũng như các cơ quan hành chính trong quá trình xin cấp thị thực.

 

Chúng tôi cung cấp các thông tin khách quan nhằm giúp đỡ các đương đơn nắm rõ thủ tục cũng như quy trình cấp thị thực.

 

Chúng tôi không có tác động vào kết quả của cuộc phỏng vấn xin thị thực hoặc thời gian xử lý. Do vậy chỉ có Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Mỹ là cơ quan có thẩm quyền ra quyết định các hồ sơ liên quan.

 

 

 

Thông tin các lĩnh vực của nước Mỹ


photo

 

1. Khái quát nền kinh tế Mỹ – 2009 (PDF-8.6MB)

Cuốn sách này xem xét cơ chế vận hành và phát triển của nền kinh tế Mỹ. Nó bắt đầu với cái nhìn khái quát trong chương 2 và mô tả lịch sử phát triển nền kinh tế Mỹ hiện đại trong chương 3.

Chương 4 bàn về các hình thái khác nhau của doanh nghiệp kinh doanh, từ các doanh nghiệp nhỏ cho đến tập đoàn hiện đại.

Chương 5 gi